Úvod • Informace • Fórum • Knihy: ŽánryRejstříkHledat Nápověda 

   Prohlášení o ochraně soukromí 

Toto prohlášení se vztahuje na všechny internetové stránky na doméně ddd-knihy.cz, jejímž vlastníkem je společnost DDD Knihkupectví s.r.o., se sídlem Ruská 85, 430 01 Chomutov (dále jen "DDD").

Osobní údaje

Pro službu nákupu/zamluvení knih vyžadujeme některé Vaše osobní údaje, a proto se zavazujeme, že tyto budou použity za účelem navázání kontaktu ze strany DDD a nebudou poskytnuty (zdarma, ani za úplatu) třetím osobám. Odesláním jakéhokoliv vyplněného formuláře či dotazníku prohlašujete, že jsou vámi uvedené údaje pravdivé a že souhlasíte s jejich zařazením do vnitřní databáze k jejich následnému zpracování DDD v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000Sb. O ochraně osobní údajů.

Využití internetových technologií

Prohlašujeme, že od návštěvníků shromažďujeme v rámci možností různé anonymní informace technického charakteru a tato data nevážeme na vyplňované osobní údaje. Takto získané informace ani nemohou být zneužitelné.

DDD Knihkupectví s.r.o.

Ochrana soukromí  •  O webu  •  webdesign: Studio Eyeline